Ibrahim Ag Wanasnate
Voorzitter

Ibrahim Ag Wanasnate is voorzitter van de vzw Takrist en werkt de algemene strategie uit van de vzw in nauwe samenspraak met de Raad van Bestuur.