Takrist Bruxsel vzw
Vereniging ter ondersteuning van Takrist vzw

De vzw Takrist Bruxsel werd opgericht in oktober 2015.  Zij heeft dezelfde doelstellingen als Takrist vzw, meer bepaald de ondersteuning van de Toeareg bevolking van Azawad (Noord-Mali).  Zij is actief in het Brusselse om het Brusselse publiek te sensibiliseren omtrent haar ontwikkelingsprojecten en organiseert evenementen – conferenties, concerten, etentjes, etc – rond dit thema.

De sociale zetel is gelegen Grilstraat 19/1 te 1080 Brussel.

De raad van bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Lydie Remels, voorzitter
  • Sylvie Van den Steen, onder voorzitter
  • Adrian Pereira Luna, verantwordelijk
  • Lavinia Sincovits, secretaris
  • Mary Lindekens, penningmeester

Ondernemingsnummer: BE0640.810.209

Bankrekening: IBAN BE84 7360 2153 3559